НӨХӨН СЭРГЭЭХ БАГЦ

Үрэвслийн эсрэг нөхөн сэргээх үндсэн багц

Үрэвсэл-үндсэн А5-1

Шархны эсрэг нөхөн сэргээх багц

Шархны эсрэг А5-4

Төвөнх-залгиурын сөөргөөний эсрэг нөхөн сэргээх багц

Төвөнх-сөөргөө А5-1

Хатингиршлын эсрэг нөхөн сэргээх багц

Хатингиршил эсрэг А5-2

Цөсний сөөргөөний эсрэг нөхөн сэргээх багц

Цөсний сөөргөө А5-2

Үрэвслийн эсрэг нөхөн сэргээх нэмэлт багц

Үрэвсэл-Экстра А5-1

Хеликобактерийн эсрэг нөхөн сэргээх багц

Хеликокбактери А5

Гэдэсний ашигтай бактери нэмэгдүүлэх нөхөн сэргээх багц

Гэдэсний бактери А5