“Апибальзам 1” дусаалга прополисийн өтгөрүүлсэн ханд