“Апиформула 3” изомальттай үрэл
  • Ясны сийрэгжилт

    Ясны сийрэгжилт гэдэг нь ясны бичил бүтцийн өөрчлөлтөөс ясны эд сийрэгжин бат бэх байдал алдагдахыг хэлдэ ...

    Ясны сийрэгжилт гэдэг нь ясны бичил бүтцийн өөрчлөлтөөс ясны эд сийрэгжин бат бэх байдал алдагдахыг хэлдэг. Хүний ясны эд нь биеийн бусад эрхтний эдүүдийн нэгэн адил шинэчлэгдэж байдаг. Ясны сийрэгжил ...

    Дэлгэрэнгүй