Hey! I am first heading line feel free to change me

Тулгуур хөдөлгөөний өвчлөл, үений үрэвсэл, хэрлэг төст үрэвсэл, остеохондроз өвчлөлийн үед зөгийн аж ахуйн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хэрэглэх талаарх мэдээллийг та энэ номоос аваарай.