Гэдэсний Ашигтай Бактери Нэмэгдүүлэх багц

Гэдэсний ашигтай бактери нэмэгдүүлэх багц

Гэдэсний бактери А5