Хеликобактерийн эсрэг нөхөн сэргээх багц

Хеликобактерийн эсрэг нөхөн сэргээх багц

Хеликокбактери А5