Экстрим тос

Үйлчлэл

  • Гадна шамбармын үед хавдар хурдан буулгаж, өвчин намдаана.
  • Үе, яс, булчин, шөрмөсний гэмтэл, бэртэл, хугарал, цууралтын үед өвчин маш түргэн намдааж, эдгэрэлтийг түргэсгэнэ.
  • Судас хагарч, арьсны дор үүссэн хөхрөлтийг хурдан шимэгдүүлнэ.
  • Хөлийн өсгийн яс ургалтын үед түрхэхэд түргэн шимэгдүүлнэ.

Хэрэглэх Заавар

Гадна шамбарамын үед бие засах болгондоо хошного орчмоо цэвэрлээд, тосноос бага хэмжээтэй түрхэнэ. Сэнгэсэн мэдрэмж төрнө. Өдөрт 3 удаа хэрэглэнэ. Өвдсөн хэсэгт нимгэн түрхээд 15-20 минутын дараа үлдэгдэл тосыг арчина.

Шамбарамын үеийн дэглэм

Шамбарамын хөтөлбөр