Биеийн эсэргүүцэл сайжруулах хөтөлбөр

(15 хоног)
Ажлын ачаалал, их хотын хөл хөдөлгөөн, экологийн таагүй байдал нь ямар ч хүнийг сульдуулдаг. Үүнээс болж стресст орох, толгой өвдөх, архаг ядаргаа болж, ажлын эрч хүч буурдаг. Биеийн эсэргүүцэл сайжруулах 15 хоногийн хөтөлбөр нь амьдралын хэв маягийг идэвхжүүлж, архаг ядаргааны шинж тэмдгийг арилгана. Хөтөлбөрт орсон бүтээгдэхүүнүүдийн үйлчлэл нь биеийн ерөнхий тонусыг сэргээх, биеийн эсэргүүцэл сайжруулахад гайхалтай үр дүнтэй.

Ойролцоо найрлагатай бүтээгдэхүүн

Хэрэглэгчийн үр дүнгээс

Үр дүнгээсээ хуваалцах